Wycinanie Korzeni.

Polecamy czyszczenie kanalizacji wraz z wycinaniem zarośniętych korzeniami fragmentów zatoru. Dzięki zastosowaniu odpowiednich końcówek - frezów możliwe jest wycięcie korzeni .

Można nimi czyścić piony i poziomy, kanalizację zabrudzoną tłuszczem, lepikiem lub zarośniętą korzeniami itp.

W związku z dużą prędkością obrotową zanieczyszczenia są rozdrabniane (tłuszcze, osady po detergentach). Umożliwia to również w przypadku kanalizacji żeliwnych odspojenie twardych osadów powstających przez lata na ściankach rur. 

          Zobacz!!!  Metoda ciśnieniowa.W przypadku czyszczenia kanalizacji zewnętrznej o przekrojach 150 mm i większych (bez ograniczeń), oprócz metody hydrodynamicznej - (urządzenie wuko), stosujemy sprawdzony, niezawodny system wyciągarek elektrycznych przy pomocy których możemy sobie poradzić zarówno z lekkim osadem jak i całkowitym zarośnięciem korzeniami.
W szczególności należy rozważyć zastosowanie tej metody, w przypadku czyszczenia starszych, będących w bardzo złym stanie technicznym kanalizacji wykonanych z kamionki.

Podczas czyszczenia takich sieci kanalizacyjnych przy użyciu wozu ciśnieniowego typu WUKO, niekiedy dochodzi do powiększenia uszkodzeń tych rurociągów, takich jak: uszkodzenia ("wysysanie") uszczelnień połączeń lub spękanych - częściowo obluzowanych kawałków ścianek rur. Często dowiadujemy się, że doszło do takich uszkodzeń po czasie kilku miesięcy od wykonania czyszczenia, gdy następuje zapadnięcie się części rurociągu.

        Zobacz także  Czyszczenie kanalizacji

Nasze wieloletnie doświadczenie wykazało, że metoda ta ma kilka ważnych zalet:Możliwość usuwania zatorów, których udrożnienie przy pomocy wuko jest bardzo czasochłonne, lub niemożliwe ( co prowadzi do mylnych opinii o konieczności kosztownej wymiany odcinka kanalizacji),
Wydobywanie osadu na zewnątrz kanalizacji, a nie jego przerzut na niższe odcinki,
Możliwość wykonywania robót w miejscach trudnodostępnych,
Możliwość wykonywania prac w odcinkach podtopionych ściekami,
Możliwość usuwania takich zanieczyszczeń jak : gruz, wrośnięte korzenie, osad, .

                Wezwij fachowca KontaktOferujemy także:- remont kanalizacji i studzienek metodami tradycyjnymi,
- montaż instalacji kanalizacyjnych: deszczowych, sanitarnych, technologicznych
np. wymianę pionów lub rynien deszczowych, przyłącza sanitarne
- budowę studni rewizyjnych, ściekowych, burzowych,
- budowę odwodnień liniowych (ACO, Wavin) w halach  produkcyjnych,magazynach, parkingach.